เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธ„เธ“เธฐ
เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธšเนˆเธกเน€เธžเธฒเธฐเนเธฅเธฐเน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธ„เธงเธฒเธกเธžเธฃเน‰เธญเธกเธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธ›เน‰เธญเธ™เธชเธนเนˆเธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธก

15 เธกเธด.เธข. 2555, 15:06


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการ SIPA คืออะไร?
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ดาวน์โหลดเอกสาร (สหกิจศึกษา)
ข่าวประชาสัมพันธ์
::ประกาศตารางจัดอบรมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร JAVA Programming ณ ห้อง ICT 1104/1
- ตารางอบรม หลักสูตร java Programming >> Download
- รายละเอียด หลักสูตรอบรม แยกตามหัวข้อ >> Download

::ประกาศกำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และวันเริ่มอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี 2556
- วันปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันในวัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 - 12.30 น. ห้อง ICT 1108

- แจ้งวันเริ่มอบรม 3 หลักสูตร
- หลักสูตร Java Programming และหลักสูตร PHP Programming วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- หลักสูตร CMMI และ Software Testing ภายในเดือน มิถุนายน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

::ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมปี 2556 คลิกที่นี่

::ประกาศห้องอบรม PHP
นิสิตที่ร่วมโครงการ SIPA ในหลักสูตร PHP ในวันเสาร์ที่ 1 อบรมที่ห้อง ICT1103 และในวันอาทิตย์ที่ 2 อบรมที่ห้อง ICT1102/1
เริ่มอบรมเวลา 9.00 น. ทั้ง 2 วัน

::ประกาศตารางอบรม หลักสูตร PHP
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ >> Download

::ประกาศตารางอบรม หลักสูตร JAVA Programming
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ >> Download

::ประกาศถึงผู้เข้าอบรมหลักสูตร PHP 
หลักสูตร PHP งดการอบรมในวัน เสาร์และอาทิตย์ ที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2555

::ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา อบรม SIPA 
หลักสูตร JAVA Programming เดิม วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 55 เวลา 13:00 - 15:00
ไปเป็น   วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 55 เวลา 9:00 - 13:00

::สำหรับผู้เข้าโครงการในหลักสูตร JAVA Programming ให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามดังนี้ 
-กรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้ครับ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdicXZqU1MtWDhfclhieThJWklQbHc6MQ#gid=0

::ข่าวประกาศตารางอบรมโครงการ SIPA ในหลักสูตร JAVA และ PHP 
-ตารางอบรมของหลักสูตร JAVA  >> Download
-ตารางอบรมของหลักสูตร PHP  >> Download

::ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ SIPA   
 - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการในหลักสูตร JAVA (30 คน)
    ดูรายชื่อ >>> Download
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการในหลักสูตร PHP (33 คน)
    ดูรายชื่อ >>> Download

ประกาศเมื่อวันที่ 16/07/2555

::แจ้งกำหนดการสอบ โครงการ SIPA และสหกิจศึกษา
   - สอบวันที่ 3 / 7 / 2555
   - สอบข้อเขียน ณ ห้อง ICT1107 เวลา 16.30 (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
   - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ 


::ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
   และ สอบข้อเขียนพร้อมสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (เรื่องประกาศผลการสอบจะแจ้ง
   ให้ทราบภายหลัง) 


:: รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ SIPA และสหกิจศึกษาถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ส่งใบสมัครได้ที่พี่เอ๋ ห้องสำนักงานเลขาฯคณะ ICT ได้ถึงเวลา 12:00 น


:: สอบข้อเขียน Pre-test ในวันอังคาร์ที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 16:30-17:30 น.และ สอบสัมภาษณ์ต่อเวลา 17:30 น. เป็นต้นไป
** สอบห้อง ICT 1107 , ICT 1111 ประกาศรายชื่อและห้องสอบวันอังคาร์ที่ 26 มิถุนายน 2555 **
- ข้อสอบ Pre-test บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. แนวคิดเกี่ยวกับ OOP และ Java Programming 2. คำสั่ง SQL 3. แบบทดสอบลักษณะนิสัย
- ข้อสอบ Pre-test บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด ประกอบด้วย ...........
--- ผู้ที่ผ่านการสอบ Pre-test จะเข้ารับการ อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมจากคณะฯและบริษัท ---

:: นิสิตที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ SIPA สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่ 

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ SIPA และสหกิจศึกษา
:: บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด (ข้อมูลบริษัท)
- รับสมัครนิสิตพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา PHP จำนวน 20 คน
1.ฝึกงา่นการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis And Design) 
2.ฝึกทางด้านการเขียนโปรแกรม vb.net , asp.net , c# , PHP , Java (Hardcore Programmer )
3.ฝึกงานด้านการทดสอบ Software (Software Testing)
4.ฝึกงานด้าน Process ในการผลิต Software (Software Process Engineer)
5.ฝึกงานด้านเอกสารประกอบการผลิต software (Software Documentation) 
6.ฝึกงานด้านการทำ Website (รับสาขาใดๆก้อได้ที่มีความสามารถในการทำ Website + Graphic + Flash Animation) (Web Design and Development) 
7.ฝึกงานด้านเครือข่าย Internet และอุปกรณ์ด้าน Network เช่น Swith , Router , Firewall , Load Balance , VPN (Network Engineer)
8.ฝึกงานด้านการบริหารโครงการพัฒนา Software (Software Project Management)
9.ฝึกงานด้าน Application Support
10.ฝึกงานด้านพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ และเกมมือถือ
:: บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด ในเครือ บริษัท ซอฟต์ สแควร์ 1999 จำกัด (ข้อมูลบริษัท)
- รับสมัครนิสิตพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา JAVA จำนวน 20 คน
 
บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัดบริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด
 

โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม (โครงการ SIPA)

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสำหรับเข้า ทำงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นิสิตนักศึกษา ที่จบใหม่ไม่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที บริษัทซอฟต์แวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา ในการอบรมบุคลากรอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะสามารถปฏิบัติงานในบริษัทซอฟต์แวร์หรือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ สำหรับภาคการศึกษาไม่สามารถผลิต บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา พลวัตรของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวจึงทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทันทีหลังจากผ่านการอบรม โดยมีผู้มีเชี่ยวชาญจากบริษัทซอฟต์แวร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่บัณฑิต ช่วยให้บัณฑิตมีงานทำในภูมิภาคที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบัณฑิตเองโดย ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด และยังช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจซอฟต์แวร์ในภูมิภาคมีการพัฒนามากขึ้น

 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม

1.เพื่อผลิตบุคลากรซอฟต์แวร์ได้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายที่กำหนดของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรม
2.เพื่อขยายฐานตลาดแรงงานในภูมิภาคเหนือให้กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและเป็นการก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลก
3. การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตที่จบในสายวิชาชีพซอฟต์แวร์
4. เพื่อเพิ่มอัตราการได้งานทำตรงตามสาขาที่นักศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม่
5. ลดการย้ายถิ่นฐานและสร้างตลาดแรงงานในภาคเหนือ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีความประพฤติดี รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เป็นผู้มีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) อย่างน้อย 2.00 ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

****** นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIPA ให้นิสิตลงทะเบียน วิชาสหกิจศึกษา แทน วิชาฝึกงาน ******

 

- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร java Programming >> Download

หลักฐานที่ต้องเตรียมแนบมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน   3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต	 2 ชุด
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว     2 ใบ
    
Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ SIPA
นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้
1. ตารางกำหนดการสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด 2. แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
2.1 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (UP_Co-op 04) ดาวน์โหลด
2.2 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (UP_Co-op 05) ดาวน์โหลด
2.3 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (UP_Co-op 06) ดาวน์โหลด
2.4 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (UP_Co-op 07) ดาวน์โหลด
2.5 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา (UP_Co-op 08) ดาวน์โหลด |
2.6 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา (UP_Co-op 09) ดาวน์โหลด |
2.7 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา (UP_Co-op 10) ดาวน์โหลด | 3. รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ดาวน์โหลด 4. การเขียนรายงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเข้าชม : 3331
ผู้โพส : administrator

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ