นิสิตกยศ.คณะICTรหัส 52,53,54,55 ส่งเอกสาร
21 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 556 คน
นิสิตรายเก่า,รายใหม่ ส่งเอกสารคำขอกู้ วันและเวลาตามประกาศ ...
ประกาศด่วนนิสิต กยศ.รายเก่า ชั้นปีที่ 1 รหัส 55
15 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1276 คน
ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 55 ส่งเอกสารผ่อนผัน กยศ.ด่วน ...
ประชาสัมพันธ์นิสิต คณะ ICT
04 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 478 คน
...
ICT Summer Camp 2012
04 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 420 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ...
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณา คณะ ICT
03 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 350 คน
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะ ICT ที่ได้รับความช่วยเหลืออุทกภัย ...
ICT Summer Camp 55
17 เมษายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 711 คน
23 - 27 เมษายน 2555 ...
อ่านข่าวทั้วหมด
ภาพกิจกรรม สอบเพลงเชียร์ ICT 53
อ่านข่าวทั้วหมด
 
 
30
ส.ค.
ประชุมนำเสนอเว็บไซต์  
ห้องประชุมคณะ
ปฏิทินการประชุมทั้งหมด
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา,
ถนนพหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466-6666 ต่อ 2319,2330