Responsive image

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวกิจกรรม

กรีฑา กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์?

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์? มีสถาบันอุดมศึก.....

อ่านต่อ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ.....

อ่านต่อ

พัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้ง.....

อ่านต่อ

กิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์

     ...สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ?Automated Testing in Continuo.....

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX2017) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต - : นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX2017) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต .....
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....
รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....
รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 - : รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....
เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 - : เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3.....
ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง - 20 ก.พ. 2560, 16:36 : บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี .....
สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 - 3 ก.พ. 2560, 14:58 : สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและเข.....
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 - : กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX2017) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต - : นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX2017) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต .....

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....

รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....

ข่าวสารวิจัย

-------- ยังไม่มีข่าวสาร --------

อ่านข่าวอื่น ๆ »


Admin »