Responsive image

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวกิจกรรม

Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure”

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Adventure” ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้และเข้าใจ.....

อ่านต่อ

งานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานของบุคลากรภา.....

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏครปฐม

     ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและอุปกร.....

อ่านต่อ

คว้ารางวัล โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6

     ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ ICT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่.....

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 - : กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....
เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ - : ายละเอียดดังเอกสารแนบ.....
แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 - 29 พ.ย. 2559, 7:51 : แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 .....
ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 - 25 พ.ย. 2559, 15:42 : ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ลาน ATM ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา.....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560 - 25 พ.ย. 2559, 11:29 : งานทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560.....
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP - : เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม Project Day 2559 @ICT_UP.....
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา - 1 พ.ย. 2559, 15:27 : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11".....
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน - 1 พ.ย. 2559, 11:54 : กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุน.....
ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ - 1 พ.ย. 2559, 11:51 : ขอเชิญชวนทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช .....
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม - 18 ต.ค. 2559, 14:46 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 50 ปี สภาอุตสาหกรรม.....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 - : กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....

เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ - : ายละเอียดดังเอกสารแนบ.....

แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 - 29 พ.ย. 2559, 7:51 : แจ้งกำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 .....

ประชาสัมพันธ์การวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 - 25 พ.ย. 2559, 15:42 : ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ลาน ATM ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา.....

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560 - 25 พ.ย. 2559, 11:29 : งานทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2560.....

ข่าวสารวิจัย

-------- ยังไม่มีข่าวสาร --------

อ่านข่าวอื่น ๆ »


Admin »