Responsive image


ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการฯ

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชา.....

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของคณะและส.....

อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว

     ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว มุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้น.....

อ่านต่อ

คว้า 3 รางวัล Startup Thailand League

     ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) .....

อ่านต่อ


ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

My Social Media
64x64

We Love ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

ชุมนุมวิชาการ

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

สอบมาตรฐาน IT-ICT-UP

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
64x64

Job Career ICT

สายงานด้าน คอมพิวเตอร์ และ IT
64x64

ICT@UP Channel

Media Social Clip On Youtube Channel

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60 - : ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....
รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....
รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 - : รับสมัครนิสิตที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิต คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560.....
เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 - : เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3.....
ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง - 20 ก.พ. 2560, 16:36 : บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี .....
สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 - 3 ก.พ. 2560, 14:58 : สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ Summer Camp วันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและเข.....
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 - : กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2560.....

อ่านข่าวอื่น ๆ »


ข่าวสารสำหรับนิสิต

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60 - : ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ICT 60.....

ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 “พะเยาเกมส์ ” - 21 มี.ค. 2560, 12:31 : รับสมัครนิสิตช่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครนิสิตช่วยงาน “การจัดการแข็งขันกรีฑา” กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที.....

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา - 20 มี.ค. 2560, 13:53 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการไตศึกษา.....

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 - 20 มี.ค. 2560, 13:44 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. ) ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศษสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 .....

รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2560 - : รับสมัครนักกีฬา ประเภทกรีฑา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน .....

ข่าวสารวิจัย

-------- ยังไม่มีข่าวสาร --------

อ่านข่าวอื่น ๆ »


Admin »