Responsive image

4 ?.?. 2561, 12:02 น.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต โดยมีกิจกรรมประกวด Clip Video ให้หัวข้อ "แค่ปรับราชการก็เปลี่ยน" จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกติกา และใบสมัครได้ที่ www.opdc.go.th โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ โทร 0 2356 9999 ต่อ 8890 และ 8846

 

เอกสารแนบ

 
แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 332 ครั้ง
ข่าวโดย : kasinee.au