Responsive image

ข่าวกิจกรรม : สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP


29 ต.ค. 2561, 14:09 น.

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ซึ่งมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสอบมาตรฐาน ITPE
ระดับ
Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 92 คน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จะประกาศผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ITPE
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

แชร์ข่าวนี้ :

เข้าชม : 201 ครั้ง
ข่าวโดย : ictpr